innebandyforall logo

A successful Pregames gives rye in the back by 2022

Publicerad: 20/9, 2021

För andra året i rad spelades i helgen World cup pregames i Gävle.

Totalt fem lag från Visby, Umeå, Norrköping och Gävle deltog. Under lördagen vann KF Heros Gävle alla sina fyra matcher och blev därmed direktkvalificerad till söndagens final. Lagen är mixade med fem spelare vardera under just den här tävlingen. En som tog för sig rejält var 18-åriga Gävletjejen Nora Jern som bland annat gjorde två mål i finalmatchen.

– Eftersom jag är både flygande målvakt och anfallare har jag jättebra överblick över spelet. Det gör det lättare att komma in rätt, ta bollen och backa hem lite medan de andra gör plats. Klart att den som har bollen syns mest men det bygger på hårt jobb från medspelarna. Så det är verkligen en lagsport där lagkamraterna bäddar för att man ska kunna ta vara på chanserna. Och det var verkligen skönt att sätta dit några bollar, säger Nora Jern.

Förra året blev det en andraplats för KF Heros men i år gick laget hela vägen fram.

– Vi har verkligen laddat så det känns jättebra även om det inte blev den stora turnering som vi hade planerat för. Hoppas att den blir av nästa år istället, säger Nora Jern.

World cup i elinnebandy har fått skjutas upp flera gånger. Det senaste beslutet är att turneringen ska spelas i september 2022. Förhoppningen är att lag från hela världen ska kunna spela World cup.

– Om något har varit bra med pandemin så är det att vi har haft tid att jobba bort en del barnsjukdomar. Nu är vi starkare och bättre rustade, till exempel fick lite grusrepor i golvet förra året. Vi har säkrat upp nu med dammsugare, gångmattor, krav på skoskydd och liknande, säger Christer Ring, föreningskonsulent i KF Heros.

Efter tio år tycker han att idrotten har lyfts till en respektabel nivå på många plan.

– Elinnebandy är den mest demokratiska idrotten eftersom den inte handlar om kön utan färdighet. När man spelar mixat i andra idrotter ska tjejer och kvinnor kvoteras in. Men det är ett främmande begrepp för oss. I den här idrotten spelar könet ingen roll, säger Christer Ring.

– En annan viktig sak är att det pågår idrott på på föreningsnivå varje dag i veckan men att vi har andra förutsättningar än normidrotten. Vi tar hänsyn till vilka färdigheter och behov individen har men vi har inte samma rekryteringsbas. Det är en utmaning med sekretessen eftersom vi inte får komma till skolan eller skolhabiliteringen för att berätta att vi finns. Det gör det svårt generellt att hitta deltagare till parasporten.

Text: Elizabeth Forsmark, Mittmedia.

English version

For the second year in a row, the World Cup pregames were played this weekend in Gävle.

A total of five teams from Visby, Umeå, Norrköping and Gävle participated. On Saturday, KF Heros Gävle won all four of their matches and thus became directly qualified for Sunday's final. The teams are mixed with five players each during this particular competition. One who really stood out was 18-year-old Gävlet girl Nora Jern who, among other things, scored two goals in the final match.

- Since I am both a flying goalkeeper and a striker, I have a great overview of the game. It makes it easier to get in right, take the ball and back home a bit while the others make room. Of course, whoever has the ball is most visible, but it is based on hard work from teammates. So it really is a team sport where the teammates make a bet so that you can take advantage of the chances. And it was really nice to put some balls in there, says Nora Jern.

Last year it was a second place for KF Heros but this year the team went all the way forward.

- We have really charged so it feels great even if it was not the big tournament we had planned for. Hope it will be off next year instead, says Nora Jern.

The World Cup in Wolt Hockey has had to be postponed several times. The latest decision is that the tournament will be played in September 2022. The hope is that teams from all over the world will be able to play the World Cup.

- If anything has been good about the pandemic, it is that we have had time to work away some childhood diseases. Now we are stronger and better equipped, for example, got some gravel scratches on the floor last year. We have secured now with vacuum cleaners, walking mats, requirements for shoe protection and the like, says Christer Ring, association consultant at KF Heros.

After ten years, he thinks that sport has risen to a respectable level on many levels.

- Wolt Hockey is the most democratic sport because it is not about gender but skill. When playing mixed in other sports, girls and women should be quotas. But it is a foreign concept to us. In this sport, gender does not matter, says Christer Ring.

- Another important thing is that sports are going on at association level every day of the week, but that we have other conditions than standard sports. We take into account the skills and needs of the individual, but we do not have the same recruitment base. It is a challenge with secrecy because we are not allowed to come to school or school habilitation to tell people that we exist. This makes it difficult in general to find participants for the parasport.

Text: Elizabeth Forsmark, Mittmedia.

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga